Vägbeskrivning

Vägbeskrivning - landvägen

Att hitta till Skärså landvägen är nästan lika lätt som att hitta till oss sjövägen! Du behöver bara följa E4 tills du kommer c:a 3 km N Söderhamn. Där finns en avfart, skyltad "Skärså". Från E4 är det en dryg mil ut till Skärså och det är skyltat hela vägen.

Vägbeskrivning - sjövägen

Om Du kommer söderifrån, finns det en prickad led V Klacksörarna som leder in till Skärså. Kommer Du norrifrån, så runda Korsholmsudden och gå N Korvgrund, N. Sirénen mot fyren vid inloppet till Skärså. Alternativt kan Du går mellan Korvgrund och Vitgrund för att komma söder om sydpricken vid Sirénen.

I Skärså finns en mycket bra gästhamn med tillgång till WC, dusch och bastu mot avgift. Eluttag och färskvatten finns på bryggan. Från gästhamnen har du två meter till Restaurang Albertina!

Hamnavgift 60:-/dygn